week tegen kindermishandeling

Rotterdam: werken-leren/week-tegen-kindermishandeling/

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het landelijke telefoonnummer van Veilig thuis is bereikbaar op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Augeo
Augeo wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Augeo streeft ernaar dat iedereen die met ouders en kinderen werkt, schadelijke en stressvolle opgroeisituaties kan signaleren en aanpakken. En dat gezinnen in de knel, steun krijgen van de mensen om hen heen. Met deze doelen voor ogen ontwikkelt Augeo online cursussen, een tijdschrift en innovatieve projecten.

Defence for Children
Defence for Children komt op voor alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Defence for Children wil dat alle kinderrechten worden gerespecteerd. Daartoe verricht zij onderzoek, voert lobby en actie en geeft voorlichting, juridisch advies en bijstand.
Defence for Children vormt samen met ECPAT een organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind.

Help Wanted
De jongerensite helpwanted.nl is een onderdeel van het Meldpunt Kinderporno op Internet. Als je seksuele dingen tegenkomt op internet waar je je ongemakkelijk bij voelt of als je zelf wordt lastgevallen op internet kan je dit bij ons melden.

Info voor kinderen en jongeren
Deze site van het Nederlands Jeugd Instituut informeer kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën over kindermishandeling en wat ze kunnen doen.

Kinderombudsman
De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De kinderrechten zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de VN. De Kinderombudsman adviseert het parlement en organsaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland.

Kindermishandeling startpagina
Een startpagina met links naar vele goede sites over kindermishandeling.

Kinderrechten.nu
Kinderrechten beginnen bij participatie….

Kinderrechtenverdrag
Site met informatie over het kinderrechtenverdrag. Het wordt eenvoudig en kindvriendelijk gepresenteerd.

Kinderrechtswinkel
Deze organisatie helpt kinderen met hun rechten en plichten met praktische steun en informatie.

Kindertelefoon
Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon.

Nederlands Jeugd Instituut
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft als doel: het bevorderen van de lichamelijke, cognitieve, psychische en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren én van de sociale en pedagogische kwaliteit van de wereld waarin zij leven. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor professionals, bestuurders en ambtenaren en belangstellenden.

NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut biedt onder andere de toolbox Wijkteams werken met jeugd. Hierin wordt kennis over de zorg aan jeugd gebundeld. Onderdeel van de toolbox is een checklist risico kindermishandeling: LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid).

No Kidding
De boodschap van NO KIDDING is: Open je ogen voor kindermishandeling en kom in actie tot de mishandeling stopt!

Pharos
Pharos is het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos richt zich op het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Pharos wil daarmee gezondheidsverschillen verminderen die bestaan tussen diverse groepen mensen.
Pharos heeft samen met andere partijen een boekje uitgegeven dat kan ondersteunen bij het bespreekbaar maken van seksueel misbruik in migrantengezinnen: “Dounia praat en overwint”. Het boekje is een beeldverhaal dat slachtoffers van seksueel misbruik en hun familie informatie en advies geeft hoe ze over hun ervaringen kunnen praten. Het boekje bevat ook tips hoe familie, vrienden en kennissen er kunnen zijn voor slachtoffers. “Dounia praat en overwint” is ontwikkeld ter ondersteuning van kleinschalige voorlichtings- en uitwisselingsbijeenkomsten door en voor migranten en helpt seksueel misbruik beter bespreekbaar te maken.

Plan Nederland
Plan werkt in de directe leefomgeving van kinderen aan blijvende verbetering van hun levensomstandigheden. Plan doet dit door middel van kindgerichte programma’s en projecten die armoede aan de basis aanpakken. Plan zet zich er daarbij voor in dat kinderen aanspraak kunnen maken op hun rechten en zich volledig kunnen ontplooien.

Raad voor de Kinderbescherming
De Raad voor de kinderbescherming, onderdeel van het ministerie van Justitie, helpt kinderen te beschermen als hun lichamelijke of geestelijke ontwikkeling gevaar loopt.

Save the children
Save the Children levert een bijdrage aan een reële en zichtbare verbetering van de leefsituatie van kinderen en jongeren in de landen waar wij werken.

Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik
De Taskforce is ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om bestuurders, managers en professionals nog meer tot gerichte actie aan te zetten. Dit om mishandeling en seksueel misbruik van kinderen te voorkomen of effectief aan te pakken.
Zie ook de videoboodschap van Eberhard van der Laan, burgermeester van Amsterdam en voorzitter van de Taskforce Kindermishandeling. Let op: dit filmpje is uit 2013, hier wordt nog gesproken dat je kunt bellen met het AMK. Sinds 2015 kun je bellen naar Veilig Thuis. Zie voor meer informatie onder het kopje “Veilig Thuis”.

Unicef
Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, komt wereldwijd op voor de rechten van alle kinderen.

Wat kan ik doen? – Ministerie van Jeugd en Gezin
Deze site is van het ministerie van Jeugd en Gezin. Het biedt hulp en verwijzing.