Onze visie

“Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind verplicht landen om kinderen alle ruimte te bieden zich te ontwikkelen en te participeren. Ik onderstreep graag het belang van jeugdparticipatie.” 

STRONG wil de verbindende schakel zijn in Nederland op het gebied van mensen-kinderrechten. Wij pakken de bewustwording van kinderrechten aan door studenten te stimuleren de kennis over te dragen aan scholieren en deze scholieren te laten ervaren wat kinderrechten in de praktijk betekenen. Peer to peer education dus.

Onze activiteiten vallen binnen het kader van de jaarlijkse Wereld Kinderrechtendag Tegen Geweld, waar in artikel 19 centraal staat: Recht op bescherming tegen geweld. Ook in Nederland.

Doelstellingen

In 2010 wist slechts 39% (p.8 The Rights of a Child) van de kinderen in Nederland dat er kinderrechten bestaan. Wij streven ernaar om alle studenten en bovenbouwscholieren te informeren over kinderrechten door studenten te laten participeren in presentaties, kennisoverdracht en discussies.

Dit doen wij door klein te beginnen. Het Albeda College Rotterdam heeft dit licht gezien en heeft het STRONG-project sinds enkele jaren opgenomen in het curriculum voor de opleidingen Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, Pedagogisch werker en Sociaal Cultureel Werker.

Elk jaar organiseert het Albeda College een debat, een mars en een grote conferentie op de Erasmus Universiteit over het onderwerp kinderrechten.

De komende jaren willen we het project STRONG uitbreiden naar meer steden in Nederland. Wil jij dat je school ook meedoet? Neem dan contact op met ons op.