Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind (STERK)

Doelstelling volgens de regelgeving:

Onze stichting werkt onbezoldigd en op vrijwilligersbasis.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Sjieka van Rooijen
Bestuurslid: Hannah Freud

Beleid>>

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit 2022>>

Balans en staat van baten en lasten 2022>>

Dit geld is gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam, afdeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind (STERK)
Kramatweg 14F,
1095JN Amsterdam
Mobiel: 0626466912
Email: sjieka@planet.nl

RSIN: 8185.60.216

Start typing and press Enter to search