Onze visie

“Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind verplicht landen om kinderen alle ruimte te bieden zich te ontwikkelen en te participeren. Ik onderstreep graag het belang van jeugdparticipatie.” 

STRONG wil de verbindende schakel zijn in Nederland op het gebied van mensen-kinderrechten. Wij pakken de bewustwording van kinderrechten aan door studenten te stimuleren de kennis over te dragen aan scholieren en deze scholieren te laten ervaren wat kinderrechten in de praktijk betekenen. Peer to peer education dus.

Onze activiteiten vallen binnen het kader van de jaarlijkse Wereld Kinderrechtendag Tegen Geweld samen met de Landelijke Week Geweld hoort Nergens Thuis en Ieder Kind geinformeerd van het Ministerie van volksgzondheid, Welzijn en Sport waarin in artikel 19 van het IVRK centraal staat: Recht op bescherming tegen geweld. Ook in Nederland.

Doelstellingen

Groot Europees onderzoek heeft recentelijk uitgewezen dat Nederlandse kinderen er het slechts vanaf kwamen in kennis hebben van het bestaan van hun rechten. Wij streven ernaar om alle studenten en (bovenbouw)scholieren bekend te maken en te informeren over kinderrechten door studenten te laten participeren in presentaties, kennisoverdracht en het gezamenlijk bespreekbaar maken van thema’s en discussies.

Ons team

Organisatie en Bestuur

Om de doelen van STRONG efficiënt en effectief te kunnen bewerkstelligen, zijn er vele mensen actief. Vrijwilligers, studenten en stagiaires helpen met veel verschillende onderdelen van het werk om de doelen te halen. Om dit allemaal in goede banen te leiden, is er een bestuur gekozen, die sterke affiniteit heeft met het onderwerp en inhoudelijk, dan wel procedureel waarde toevoegt.

sjieka3177.jpg

 

Sjieka van Rooijen

Initiator en voorzitter

Lees hier Sjieka’s verhaal over hoe het begon

 

Hannah Freud

Bestuurslid

 

Leo Dijkman

Bestuur ondersteuner/adviseur

Comité van aanbeveling

Lodewijk Asscher; Oud minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier.

Wynie van den Berg; Gezondheidszorgpsychologe, psychosociale afd. Emma Kinder-ziekenhuis.

Jaap E. Doek; Voormalig voorzitter van het Internationaal Comité voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties.

Anne Haak; Vertrouwensarts, docent huisartsenopleiding en kinderartsen.

Mw. M.L. van Kleef; Algemeen Directeur, Raad voor de Kinderbescherming Landelijk Bureau Utrecht.

Frans Mom; Consultant AIDS and Sexual Rights, Amsterdam.

Dr. E.M. van de Putte; Kinderarts, initiator/projectvoerder signalering kindermishandeling Wilhelmina Kinder Ziekenhuis/UMC.

Ben Rensen; Jeugdarts, docent /HAOIO/Cb artsen en publicist kindermishandeling.

André Rouvoet; Oud minister van Jeugd en Gezin.

Drs. Ingrid van Russel; Kinderarts, voorzitter werkgroep kindermishandeling, Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC.

Joost Schrickx; Filmmaker en scenarioschrijver.

Jolande Schoonenberg; Vertrouwensarts Advies en Meldpunt Kindermishandeling Bureau Jeugdzorg Amsterdam.

Rian Teeuw; Kinderarts Emma Kinderziekenhuis-AMC, voorzitter Team Kindermishandeling AMC Cuno.

S.P.M. Uiterwaal; MD, PhD Associate Professor of clinical epidemiology Jules Center for Health Sciences and Primary Care University Medical Center.

Jacques Vriens; Kinderboekenschrijver van o.a. ‘Groep zeven slaat terug’.

Prof.dr. J.C.M. Willems; Bijz. hoogleraar Rechten van het kind, Vrije Universiteit Amsterdam.

Sjieka’s verhaal

Mijn naam is Sjieka van Rooijen, beeldend kunstenaar, initiator en oprichter van STERK-STRONG. Ik vervul het huidige voorzitterschap met daaraan gekoppeld de
uitvoeringsorganisatie met als doel de projecten te realiseren.

Hoe ben ik hiertoe gekomen?
In het NRC las ik een interview (2002) met de inmiddels overleden Andries van Dantzig. Deze kopte met ‘Mijn missie is geslaagd, kindermishandeling staat op de politieke agenda’. Dantzig,
psychiater en voorzitter van RAAK, (Reflectie Aanpak Actiegroep Kindermishandeling) begreep niet dat de politiek in Nederland zo weinig aandacht had voor kindermishandeling,
terwijl minstens 1 kind per week hierdoor de dood vindt. Hij noemde hierin ook het getal van 50.000 kinderen die dagelijks blootstaan aan mishandeling. (Dit cijfer ligt nu tussen de 100.000 en 200.000). Mijn eerste reactie was:
‘Hier!…bij ons in Nederland? Hoe is dit in Godsnaam mogelijk, hoe kan het bestaan, dit gebeurt gewoon ‘naast mij’!’ Kortom Dantzig sloeg in als een bom en ik ben in actie gekomen.
Geïnspireerd en in navolging op Dantzig is de (STERK) missie geboren.

Grondprincipe:
Kinderen en jongeren middels lesprogramma’s op scholen benaderen en informeren over het bestaan van de ’54 Parels’ van het IVRK. (Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het
Kind). Zij zijn de wereldburgers van NU en de ouders van de toekomst. Hierin ligt een enorme winst te behalen voor hen die straks gaan komen als de nieuwe aardbewoners op deze
prachtige planeet. Zij zullen zich in een veilig nest weten te bevinden ‘omdat wij dat dan kunnen’. De rechten van het kind en mens zijn als een vanzelfsprekendheid ingeburgerd en genetisch geëvolueerd. U denkt ja toe maar, maar waarom niet?

Naast STRONG, woon en werk ik als kunstenaar in Amsterdam. Ben breed georiënteerd en verwonder/ bewonder met volle teugen het indrukwekkende scala aan fauna en flora, cultuur, architectuur.

Start typing and press Enter to search