Kinderrechtenverdrag

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens. Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd.

Het Kinderrechtenverdrag werd op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom is 20 november benoemd tot internationale kinderrechtendag.

Universele verklaring van de rechten van het kind

Met kinderen bedoelen ze in dit verdrag iedereen onder de 18 jaar.

Kinderen en jongeren informeren kinderen

Kinderen en jongeren informeren kinderen zijn voorlichtingsbijeenkomsten waarbij studenten uit zowel voortgezet, middelbaar en de hogeschool, scholieren uit het basisonderwijs informeren over het kinderrechtenverdrag. Per school worden op ‘maat’ studenten ingezet. Deze studenten geven de voorlichting onder begeleiding van de klassenleerkracht.
Vooraf hieraan worden de Interne begeleiders en-/of zorg coördinatoren van de desbetreffende school geïnformeerd. Zodat zij als ‘vangnet klaarstaan’ tijdens en-/of na de voorlichtingsbijeenkomst. Tevens worden deze studenten door de eigen school intensief begeleid in het voortraject naar de voorlichtingsdagen.

Bijeenkomsten
De start begint met een STRONG voorlichting en introductiebijeenkomst voor de eerstejaarsstudenten. Het hele schooljaar door blijft het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) actueel. We werken toe naar de jaarlijkse Internationale Wereld Kinderdag tegen Geweld op 19 november als ook de verjaardag op 20 november van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind die in 1989 is ondertekend door de VN.

Intensieve begeleiding
Er worden diverse lesopdrachten gegeven vanuit o.a. de opleiding Pedagogiek, Sociaal Werk, Burgerschap. De focus ligt op het kennis nemen en doorgronden van het IVRK. Deze rechten worden actief gemaakt door de studenten door middel van het maken en geven van presentaties aan basisscholieren. Het organiseren van de jaarlijkse kinderrechtenmars en debatmanifestatie met aansluitend de STRONG Kinderrechtenconferentie waarin alles samenkomt.

Presentaties aan basisscholen

  • Vertellen en vragen stellen: wat heb je nodig om op te groeien?
  • Wat is kindermishandeling? Wat kun je doen?
  • In gesprek gaan met elkaar. Ruimte geven tot luisteren van elkaars verhaal.
    (Stimuleren van empathisch en ethisch vermogen).
  • Beeldende vormuitingen, film tonen, vrije expressie: basisscholieren laten schilderen en tekenen ‘over wat gezamenlijk is besproken en verteld. Posters maken.
  • Voorlichtingsmateriaal: studenten maken hun eigen voorlichtingsmateriaal, wat zijn Kinderrechten, waarom zijn deze belangrijk, hoe kun je deze rechten actief maken en betekenis geven?

Hoe word je Kinderrechten Ambassadeur?
Wij zijn zeer verheugd te melden dat zojuist de Training/toolkit is gelanceerd ‘Hoe word je kinderrechten ambassadeur’!
Meer informatie hierover zullen wij later op deze website vermelden. Maar mocht u alvast uw interesse willen tonen, laat het weten via sjieka@planet.nl

Workshop

Kinderrechten in beeld

STRONG biedt diverse workshops over kinderrechten. Deze workshops worden verzorgd door Sjieka van Rooijen, initiatiefnemer van STRONG en beeldend kunstenaar.

Voor wie?

Doelgroepen voor de workshop zijn: kinderen en jongeren, leerkrachten, jeugdhulpverleners en ieder ander die geïnteresseerd is in het thema kinderrechten.

Inhoud van de workshop

Voorafgaand aan het werken aan een kunstwerk naar keuze wordt u bekendgemaakt met het onderwerp kinderrechten. Wat zijn kinderrechten en waarom zijn kinderrechten in het leven geroepen?

Vervolgens wordt gezamenlijk gewerkt aan een kunstwerk, waarin het thema kinderrechten naar voren komt. U kunt hierbij denken aan een schilderij, kunstboek, tekst. Andere wensen of ideeën zijn bespreekbaar!

Meer informatie

De gewenste duur van de workshop, de prijzen en locatie worden in overleg vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjieka van Rooijen via sjieka@planet.nl of 06-2646 6912

Scholen project

In ons scholenproject STRONG wordt jaarlijks voor en door studenten een conferentie, debat en protestmars georganiseerd. Ook bezoeken de studenten basisscholen voor peer-to-peer education.

Door het hele jaar aan dit project te werken leren de studenten over kinderrechten en kindermishandeling en vragen zij maatschappelijke aandacht voor dit thema. Daarnaast leren zij veel op het gebied van projectmanagement en samenwerking met elkaar en met diverse organisaties in het maatschappelijke speelveld.

Het Albeda college in Rotterdam is de eerste school die met dit project is begonnen in 2009 i.s.m. de Erasmus Universiteit en Debatcentrum Arminius. Gevolgd door ROC Nijmegen, ROC Groningen, ROC en HvA Amsterdam. En willen verder uitbreiden naar meer scholen en steden.

Interesse om mee te doen met jullie school? Neem contact met ons op.

Meldkaart

De Meldkaart Rechten van het Kind is een kaart in creditcardformaat, bedoeld voor kinderen en jongeren. Op de kaart staan de belangrijkste rechten van het kind vermeld én tips over wat je kan doen bij (vermoeden van) kindermishandeling.

IMG_1241_meldkaart

Start typing and press Enter to search