STRONG Academie

Bij de STRONG Academie staan jongeren en hun participatie binnen het onderwijs over het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en Kinderrechten centraal. Wij zijn toegewijd aan het bevorderen van een inclusieve en educatieve omgeving voor jongeren op Mbo- en Hbo-opleidingen, voortgezet- en primair onderwijs en in de wijk.

Een vrouw die les geeft.
Onze Missie

De STRONG Academie heeft als missie de waarden en principes van het IVRK te integreren in het voortgezet- en primair onderwijs en (agogische) Mbo- en Hbo-opleidingen. We geloven in de kracht van de beproefde Peer2Peereducatie binnen het Burgerschapsonderwijs om een positief effect te hebben op de ontwikkeling van jongeren en jonge professionals naar veerkrachtig democratisch burgerschap. Dit alles ter bewustwording van, empowering en ervaren van agency voor de Kinderrechten onder andere ter preventie van (intergenerationeel overgedragen) kindermishandeling en kansenongelijkheid. Want hoe kun je als democratisch burger meedoen aan het vormgeven van de samenleving wanneer je niet weet wat je Kinderrechten zijn?Wat Wij Bieden

Burgerschapsonderwijs
Onze educatieve programma’s zijn speciaal ontwikkeld als burgerschapsonderwijs in het voortgezet- en primair onderwijs. We bieden lesmateriaal en workshops die gebaseerd zijn op en doorvlochten zijn met de kernwaarden van het IVRK en de Kinderrechten. Jongeren oefenen in het democratisch en solidair denken, praten en handelen en doen ervaringen op rondom het deelnemen in een democratisch proces.

Peer2Peer Education
Onze educatieve programma’s worden ingezet door stagiaires van agogische Mbo- en Hbo- opleidingen als onderdeel van Peer2Peereducatie op de stageplek. Dit zorgt voor een dynamische en interactieve leerervaring, waarbij studenten door herkenning en ervaringsdeskundigheid met en van elkaar leren en een positieve invloed hebben op de leer- en leefomgeving van jongeren in het voortgezet- en primair onderwijs en in de wijk.Onze Producten:

STRONG Ambassadeur Lespakket:
Het STRONG-Ambassadeur Lespakket is ontwikkeld voor Mbo- en Hbo-studenten van agogische opleidingen. Het is gericht op het geven van Peer2Peereducation over de Kinderrechten aan jongeren in het Primair- en Voortgezet Onderwijs en/of de wijk. De studenten worden ‘change- makers’ en doen succeservaringen op in het mee vormgeven van de rechtvaardige en democratische maatschappij.

Tijdens de lessen gaan jongeren zich organiseren en doen ze succeservaringen op in democratisch en solidair handelen. Hierdoor voelen ze zich beter geïnformeerd, empoweren ze elkaar en ervaren ze Agency, ofwel Veranderkracht & Verandermacht, over hun Kinderrechten. Dit ter preventie van (intergenerationeel overgedragen) kindermishandeling en kansenongelijkheid.

Trainingen voor studenten:
Wij bieden trainingen voor studenten/stagiaires van agogische opleidingen zodat zij zich competent voelen bij het geven van de Kinderrechtenlessen en het creëren van een inclusieve leeromgeving binnen hun stageplek. Zo wordt veerkrachtig democratisch burgerschap doorgegeven aan de peers.

Workshops voor Stagiaires:
Onze workshops zijn gericht op een eerste bewustwording van de Kinderrechten.

  • Workshop: “Hoe word ik STRONG Kinderrechten Ambassadeur”: Deze workshop heeft als doel jongeren bewust te maken van de Kinderrechten en te enthousiasmeren zich in te zetten als ambassadeurs voor de Kinderrechten.
  • Workshop: “Versterk je STEM!”: Deze workshop richt zich op het empoweren van jongeren en het aanleren van vaardigheden om op een positieve manier hun stem te laten horen. Er wordt hierbij toegewerkt naar een eerste kleine stap naar verandering.
  • Workshop: “Kind Belang van Groot Belang!”: Deze workshop brengt inzicht in het fundamentele en overkoepelende Kinderrecht “Het belang van het Kind moet voorop staan bij alle maatregelen en beslissingen die kinderen aangaan” (art. 3 IVRK). Wat is dan in het belang van het Kind en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van alle andere (Kinder)rechten? En hoe wordt dan getoetst dat het belang van het Kind ook daadwerkelijk voorop staat?


Samenwerkingen:
We streven naar samenwerkingen met scholen, onderwijsinstellingen en andere organisaties die onze missie delen. Samen met jongeren kunnen we verschil maken in de levens van kinderen en jonge professionals. (zie onze partners en ambassadeurs)

Neem Contact Op:
Heb je vragen of wil je meer weten over onze programma’s en producten? Neem gerust contact met ons op. paulinehoogland@stichtingstrong.nl

Laat van je horen!

Vragen over STRONG en onze projecten?

Neem contact met ons op.