Meldkaart

De Meldkaart Rechten van het Kind

De Meldkaart Rechten van het Kind is een compacte kaart op creditcardformaat, speciaal ontworpen voor kinderen en jongeren. Deze draagt de essentiële rechten van het kind, inclusief waardevolle adviezen over hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Het doel is empowerment, waardoor jonge individuen beter in staat zijn hun rechten te begrijpen en beschermen. Deze handige kaart fungeert als een praktische gids en herinnert kinderen eraan dat ze een stem hebben en dat er altijd ondersteuning beschikbaar is bij mogelijke schendingen van hun rechten.

Strong Meldkaart

Laat van je horen!

Vragen over STRONG en onze projecten?

Neem contact met ons op.